Rusçada fiilin mastar hali fiilin sonuna “-ть, -ти, -чь” ekleri gelerek biter. Видеть, Слушать, Читать Rusça’da fiiller için 2 durum söz konusudur. ( hareket fiilleri için 3) НЕСОВЕРШЕННЫЙ ВИД – Tamamlanmamış fiil durumu – Eylem devam ediyor, tekrarlanıyorken СОВЕРШЕННЫЙ ВИД – Tamamlanmış fiil durumu – Eylem bitmişse. Örnek fiil çekimi: “Görmek – Видеть

Tamamlanmamış Tamamlanmış
Mastar hali Видеть Увидеть

Şimdiki zaman

Я Вижу
Ты Видишь
Он, oна, oно Видит
Мы Видим
Вы Видите
Они Видят

Geçmiş zaman

Tamamlanmamış Tamamlanmış
Eril Видел Увидел
Dişil Видела Увидела
Nötr Видело Увидело
Çoğul Видели Увидели

Gelecek zaman

Tamamlanmamış Tamamlanmış
Я Буду Видеть Увижу
Ты Будешь Видеть Увидишь
Он, oна, oно Будет Видеть Увидит
Мы Будем Видеть Увидим
Вы Будете Видеть Увидите


Şimdiki zamandan örnekler: Слушать – dinlemek

Я Слушаю Dinliyorum
Ты Слушаешь -ешь Dinliyorsun
Он/она Слушает -ет Dinliyor
Мы Слушаем -ем Dinliyoruz
Вы Слушаете -ете Dinliyorsunuz
Они Слушают -ют Dinliyorlar

Понимать – anlamak

Я Понимаю Anliyorum
Ты Понимаешь -ешь Anliyorsun
Он/она Понимает -ет Anliyor
Мы Понимаем -ем Anliyoruz
Вы Понимаете -ете Anliyorsunuz
Они Понимают -ют Anliyorlar

Спрашивать – sormak

 

Я Спрашиваю Soruyorum
Ты Спрашиваешь -ешь Soruyorsun
Он/она Спрашивает -ет Soruyor
Мы Спрашиваем -ем Soruyoruz
Вы Спрашиваете -ете Soruyorsunuz
Они Спрашивают -ют Soruyorlar

Отдыхать – dinlenmek

Я Отдыхаю Dinleniyorum
Ты Отдыхаешь -ешь Dinleniyorsun
Он/он Отдыхает -ет Dinleniyor
Мы Отдыхаем -ем Dinleniyoruz
Вы Отдыхаете -ете Dinleniyorsunuz
Они Отдыхают -ют Dinleniyorlar