Bir, İki, Üç, Dört, Beş, Altı, Yedi, Sekiz, Dokuz, On

один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять

This post is also available in: English