Rusça Sayıların Anlam Bakımından Sınıflandırılması

1’den 200000’e kadar Rusça sayılar, sayıların anlam bakımından sınıflandırılması ve sayıların gramer bilgisi. Rusçada sayılar miktar, topluluk ve sıra sayıları şeklinde üçe ayrılmaktadır. Rusça sayıları saymak ve okumak son derece kolaydır. 20’ye kadar farklı olan sayılar, her onlu birimden sonra birden başlayarak devam eder.