Posts tagged “Rusça Sayıların Telaffuzu

Rakamların Rusça Telaffuzlarına Örnekler

Büyük Haneli Rusça Sayıların Telaffuzları


Yüzer Yüzer Bine Kadar Rusça Sayıların Telaffuzu

Onar Onar Yüze Kadar Rusça Sayıların Telaffuzu