[audio:anlama/1EtopanyAtno.mp3]
Это понятно?
Bu anlaşıldı mı?

[audio:anlama/2PrastIte.mp3]
Простите.
Affedersiniz.

[audio:anlama/3PrastItechtovyskazAli.mp3]
Простите, что вы сказали?
Affedersiniz, ne söylediniz?

[audio:anlama/4PanyAtnoYasno.mp3]
Понятно Ясно.
Kesinlikle anlaşıldı.

[audio:anlama/5YabYstrogavaryU.mp3]
Я быстро говорю?
Hızlı mı konuşuyorum?

[audio:anlama/6VymenyApanimAyete.mp3]
Вы понимаете меня?
Beni anlıyor musunuz?

[audio:anlama/7YanepanimAyuvas.mp3]
Я не понимаю вас.
Sizi anlamıyorum.

[audio:anlama/8YavaspanimAyu.mp3]
Я вас понимаю.
Sizi anlıyorum.

[audio:anlama/9YavasvpalnEpanimAyu.mp3]
Я вас вполне понимаю.
Sizi gayet iyi anlıyorum.

[audio:anlama/10DayavasharoshOpanimAyu.mp3]
Да, я вас хорошо понимаю.
Evet, sizi iyi anlıyorum.

[audio:anlama/12DavsyOpanyAtno.mp3]
Да, все понятно.
Evet, her şeyi anladım.

[audio:anlama/13GovorItepazhAluistagrOmche.mp3]
Говорите, пожалуйста, громче.
Lütfen daha hızlı konuşun.

[audio:anlama/14GovorItepazhAluista mEdlennee.mp3]
Говорите, пожалуйста, медленнее.
Lütfen yavaş konuşun.

[audio:anlama/15PrastIteyanesavsEmpOnyal.mp3]
Простите я не совсем понял, что вы сказали.
Affedersiniz sizi hiç anlamadım, ne söylediniz.

[audio:anlama/16NapishItepazhAluista.mp3]
Напишите, пожалуйста.
Lütfen yazın.

[audio:anlama/18PavtarItepazhAluista.mp3]
Повторите, пожалуйста.
Lütfen tekrar ediniz.

[audio:anlama/17PerevedIte.mp3]
Переведите.
Tercüme ediniz.

[audio:anlama/19KaketoskazAtpaanglIyski.mp3]
Как это сказать по-английски?
Bu İngilizce bu nasıl söylenir?

[audio:anlama/20NamnUzhenperevOdchik.mp3]
Нам нужен переводчик.
Bize tercüman gerekiyor.

[audio:anlama/21Ne.mp3]
Нам не нужен переводчик.
Bize tercüman gerekmiyor.