Tiếng Nga, tiếng Ukraina và tiếng Belarus có phải là cùng một ngôn ngữ?

Bạn có nghĩ rằng những ngôn ngữ được nói ở vùng địa lý Nga chỉ là các biến thể khác nhau của tiếng Nga như tôi không? Chúng ta đã lầm. Tiếng Nga, tiếng Ukraina và tiếng Belarus thực ra khá khác nhau. Đặc biệt, sự so sánh giữa tiếng Nga và tiếng Ukraina. Ý… Continue reading Tiếng Nga, tiếng Ukraina và tiếng Belarus có phải là cùng một ngôn ngữ?