Olumsuzluk Zamirleri

Rusçada кто?, что?, какой? ve чей? Soru Zamirleri önlerine ни- öneki alarak olumsuz anlam ifade cümlelerde kullanılırlar.

никто не … hiç kimse … değil
ничто не … hiçbir şey … değil
ничей не … hiçbir kimsenin … değil
никакой не … herhangi biri … değil

 

Никто ve ничто Olumsuzluk Zamirleri normal кто? ve что? Soru Zamirleri gibi çekilir. Bu Olumsuzluk Zamirleri olumsuzluk eki (не, нет, нельзя) bulunan cümlelerde bulunurlar.

 

Никто не смотрел на него. Onun yüzüne kimse bakmıyordu.
Никто не

ответил на наш вопрос.

Bizim sorumuzu hiç kimse cevaplandırmadı
Никакие предложения не были Toplantıda tekliflerin hiçbiri destek
поддержаны на собрании. görmedi.

 

Oldukça yoğun olarak kullanılan никто ve ничто cümlede yerine göre hem özne hem de tümleç olarak kullanılır.

Никто не пришёл к нам. Bize kimse gelmedi.
Ничто не пугает меня. Hiçbir şey beni korkutmuyor

 

Tümleç olarak kullanıldıklarında Olumsuzluk Zamirleri hallere göre değişirler.

Я никому не позвонил. Ben hiç kimseye telefon etmedim.
Она ничего не попросила. O hiçbir şeyi rica etmedi.
В коридоре никого не было. Koridorda hiç kimse yoktu.
Я ничего не слышал по радио. Ben radyodan hiçbir şeyi işitmedim.

 

Olumsuzluk Bildiren Zamirleri edatlarla kullanıldıkları zaman ни veya не parçacığı ayrılır ve edat araya girer.

никого –> ни у кого
никем –> ни с кем
некого –> не у кого
некому –> не к кому

 

Я завтра ни к кому не пойду. Ben yarın hiç kimseye

gitmeyeceğim.

Она ни с кем не говорила. O hiç kimse ile konuşmuyordu.
Ни у кого не было этого словаря. Bu sözlükten hiç kimsede yoktu.
Я её ни о чём не спросил. Ben ona hiçbir şey hakkında sormadım.

 

Никакой ve ничей niteleme göreviyle isimlerle kullanılırlar ve bu isimlerin cins, sayı ve hal çekimlerine uyarlar.

 

Мне не нужно ничьей помощи. Hiç kimsenin yardımına ihtiyacım yoktur.
Они не сделали никаких ошибок. Onlar hiçbir hata yapmadılar.
Никакого успеха в этом они не добились. Bu konuda onlar herhangi bir başarı elde edemediler.

 

 

Некого ve Нечего Olumsuzluk Zamirleri

некого hiçbir kimse
нечего hiçbir şey

Bu zamirler de, кто? ve что? Soru Zamirleri’nin önüne не- eklenerek elde edilmektedir. Yine bu Soru Zamirleri gibi çekilirler ve sürekli ilk heceleri vurguludur.

 

некого ve нечего’nun çekimi

 

HALLER НЕКОГО НЕЧЕГО
Именительный
Родительный некого нечего
Дательный некому нечему
Винительный некого нечего
Творительный некем нечем
Предложный не о ком не о чем

 

Ей нечего слушать. Onun için dinleyecek bir şey yoktur.
Некого послать за книгами. Kitapları almak için gönderecek kimse yoktur.

 

Edatlarla kullanıldıkları zaman edat araya girer ve her bir sözcük parçası ayrı okunur.

Им не с кем разговаривать. Onların konuşacağı hiç kimseler yoktur.
Нам не на чем ехать. Gidecek bir şeyimiz yoktur.

 

Öznesiz cümlelerde некого ve нечего’dan sonra fiil mastar halde kullanılır.

Мне некому позвонить. Telefon edeceğim hiç kimse yoktur.
Не с кем поговорить. Konuşacak kimse yok.

 

 

 

Rus Elazizli tarafından

2002’den beri farklı konularda dergi, kitap, broşür, internet sitesi ve ticari çeşitli dökümanların Rusça-Türkçe, Türkçe-Rusça çevirisini yapıyorum, ayrıca bayanlar için özel ders veriyorum. Üniversite mezunuyum, Yabancı Diller Fakültesi, Mütercim Tercümanlığı okudum.

3 yorum

  1. Rusça bu şekilde öğrenilmez mutlaka ve mutlaka profesyonel yardım gertekir…

Bir Cevap Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.