Rusçada isimler cinsiyete göre birbirinden ayrılır, sayı ve cinsiyete göre çekilir. Rusça isimlerde hem cinsiyet hem de hallere göre çekim ekleri mevcuttur.