İlgi Zamirleri

İlgi Zamirleri – Относительные Местоимения.
Bir cümlenin içindeki isim hakkında açıklama yapmak içim kurulan ikinci cümleciğin başında yer alan ve ilk cümledeki ismi belirten sözcüklerdir. Bu sözcükler кто? (kim?), что? (ne?), чей? (kimin?), какой (hangi?) gibi genel Soru Zamirleridir. Bu zamirler ismin sayısına, cinsiyetine ve hallere göre değişirler.

Bunların dışında где? (nerede?) куда? ve (nereye?) gibi soru sözcükleri ile de ilgi cümlecikler kurulur fakat bu durumda bu sözcükler isimin tekil ya da çoğul, erkek ya da dişi oluşuna göre değişmezler.

Kimin (чей?) Zamiri

Чей? (kimin) zamirinin hallere göre çekimi HALLER TEKİL ÇOĞUL eril cins dişil cins nötr cins И.п. чей чья чьё чьи Р.п. чьего чьей чьего чьих Д.п. чьему чьей чьему чьим В.п. чей, чьего чью чьё чьи, чьих Т.п. чьим чьей чьим чьими П.п. о чьём о чьей о чьём о чьих Şahıs Sahiplik Zamirleri varlıkların… Okumaya devam et Kimin (чей?) Zamiri