Bütün Fiiller

Alfabetik sıraya göre Rusça fiiller ve Türkçe anlamları: [tab:А (A)]

Агитировать propaganda yapmak
Арендовать kiralamak
Арестовывать tutuklamak; göz altına almak
Атаковывать hücum etmek; hücum /atak yapmak

[tab:Б (B)]

Бегать koşmak
Бежать koşmak; kaçmak
Беспокоиться merak etmek, telaşlanmak
Благодарить teşekkür etmek
Бледнеть (beti) benzi atmak, sararmak ,soluklasmak
Блестеть parlamak, pırıldamak
Болеть hasta olmak, hastalanmak
Бороться mücadele etmek, savaşmak: güreşmek
Бояться korkmak
Брать almak; tutmak
Бриться tıraş olmak
Бродить dolaşmak
Бросать atmak; bırakmak; fırlatmak, savurmak
Будить uyandırmak; tahrik etmek; isteklendirmek
Быть olmak; bulunmak

[tab:В (V)]

Варить pişirmek; haşlamak; kaynatmak
Вдохновлять esin / ilhan vermek; coşturmak
Везти taşımak; getirmek
Велеть emretmek, söylemek
Верить güvenmek, emin olmak, inancı olmak
Вернуть geri vermek, iade etmek
Вертеть döndürmek, çevirmek
Вести getirmek; götürmek; sürmek; gezdirmek; yönetmek
Вешать tartmak; asmak; (ipe) sermek
Взвешивать tartmak, ölçüp biçmek
Видеть görmek, çekmek; tanık olmak
Включать almak; dahil etmek; çalıştırmak, işletmek;
Владеть sahip / sahibi olmak, hakim olmak
Влиять etkilemek, etki yapmak; tesir etmek
Вносить getirmek; sokmak; çıkarmak; yazmak
Внушать telkin etmek; uyandırmak
Воевать savaşmak
Возбуждать uyandırma; heyecanlandırmak; kışkırtmak; açmak
Возвращать geri vermek; iade etmek; geri göndermek
Возражать itiraz etmek
Волновать dalgalandırmak; coşturmak; endişelendirmek; heyecanlandırmak
Воображать tasavvur etmek; sanmak
Воровать çalmak; hırsızlık etmek / yapmak
Ворчать homurdanmak, somurdanmak
Воспитывать yetiştirmek, eğitmek; aşılamak
Восстанавливать onarmak, restore etmek; yeniden kurmak; iade etmek
Восхищаться hayranlık duymak, hayran olmak
Вращать döndürmek, çevirmek
Вскакивать atlamak; fırlamak
Вставать kalkmak; durmak; doğmak, (ortaya) çıkmak; sığmak
Встречать rastlamak, karşılaşmak
Входить girmek; sığmak; sığışmak
Въезжать girmek; çıkmak; taşınmak
Выбирать seçim yapmak; seçmek, ayıklamak; bulmak
Выгонять kovmak; (dışarı) atmak
Выделять ayırmak; vurgulamak, ayırmak
Выдерживать dayanmak; katlanmak; sınavı vermek / kazanmak
Выезжать cıkmak; ayrılmak; gitmek
Выигрывать yenmek, kazanmak, birine galip gelmek
Выключать (televizyonu, ışığı, radyoyu) kapatmak
Вынимать çıkartmak
Вынуждать zorunda bırakmak; zorlamak
Выравнивать düzenlemek; tesviye etmek; hizalamak
Выражать ifade etmek; dile getirmek; göstermek
Высаживать (ağaç) dikmek; indirmek; çıkarmak
Высказывать dile getirmek,ifade etmek
Выставлять sergilemek,göstermek,çıkartmak
Выступать çıkmak,ilerletmek,söz almak, konusmak
Высыхать kurumak
Вытаскивать çekip çıkartmak,sürekleyerek çıkartmak
Вытирать silmek,kurulamak
Выучивать bellemek,öğrenmek,ezberlemek
Выходить çıkmak,inmek
Выявлять meydana çıkartmak
Выяснять tahkik etmek,tetkik etmek,saptamak

[tab:Г (G)]

Гадать fala bakmak,fal açmak
Гарантировать garanti etmek,garantilemek
Гасить söndürmek
Гибнуть ölmek, can vermek
Глотать yutmak; yutkunmak
Гнать sürmek,kovmak
Говорить söylemek,demek,konuşmak
Голодать açlık çekmek,aç olmak,aç durmak
Гордиться övünmek, gurur duymak
Гореть yanmak
Господствовать Egemen/hakim olmak, üstün olmak
Готовить hazırlamak,yemek pişirmek
Грабить soymak,hırsızlık yapmak
Грести kürek çekmek
Грозить tehdit etmek
Громйть kırıp geçirmek, kırıp yıkmak
Грубить kabalık etmek,kırıcı/sert sözler söylemek
Грузить yüklemek
Грустить mahzun olmak, hüzünlemek
Грызть kemirmek, (çekirdek) çitletmek
Гулять gezmek, gezinmek

[tab:Д (D)]

Давать getirmek, vermek, kazandırmak
Дарить hediye etmek
Двигать çekmek, itmek, kımıldamak, hareket ettirmek
Действовать faaliyette bulunmak, hareket etmek
Делать yapmak; etmek
Делить bölmek, ayırmak, paylaştırmak, paylaşmak
Дёргать hızla, çekmek, çekivermek
Держать tutmak; bulundurmak
Добиваться elde etmeye/saglamaya ugrasmak
Доверять emanet etmek; güvenmek
Догадываться tahmin etmek; sezmek
Договариваться anlaşmak
Догонять yetismek
Доказывать kanıtlamak; ispatlamak
Допускать sokmak; izin vermek
Доставлять ulaştırmak; teslim etmek; dağıtmak;vermek
Достигать varmak;ulaşmak;erişmek;bulmak
Дрожать titremek;zangırdamak;sakırdamak
Дружить arkadaşlık yapmak;dost olmak
Думать düşünmek; aklındangeçirmek
Дуть esmek; üflemek; püflemek
Дышать soluk/nefes alıp vermek/almak

[tab:Е (E)]

Ездить gidip gelmek;yolculuk yapmak
Есть yemek yemek
Ехать gitmek;gelmek


[tab:Ж (J)]

Жалеть pişman olmak; acımak; kıyamamak
Жаловаться şikayet etmek; yakınmak sızlanmak; dert yanmak
Жарить kızartmak.kavurmak
Жать sıkmak
Ждать beklemek
Желать istemek;arzu etmek; arzulamak;dilemek
Желтеть sararmak
Жениться evlenmek
Жертвовать bagışlamak; feda etmek; kurban etmek
Жечь yakmak; kavurmak
Жить yaşamak

[tab:З (Z)]

Забивать kakmak; çakmak; çivilemek; doldurmak; tıkamak
Заблудиться yolunu kaybetmek / şaşırmak
Заботиться düşünmek; merak etmek; özen göstermek; özenle bakmak
Забывать unutmak
Завидовать imrenmek; gıpta etmek; kıskanmak
Зависеть bağımlı olmak; bağlı olmak; elinde olmak
Завоёвывать fethetmek; zaptetmek; kazanmak; elde etmek
Завтракать kahvaltı etmek / yapmak
Завязывать bağlamak; düğümlemek; başlamak; kurmak
Загибать kıvırmak; bükmek; saçmalamak; atmak
Загорать bronzlaşmak / esmerleşmek / yanmak; güneşlenmek
Загружать yüklemek; doldurma; iş gördürmek
Задевать dokunmak; sürtünmek; takılmak; incitmek, batmak
Задерживать geciktirmek; yavaşlatmak; eğlendirmek; alıkoymak; tutuklamak
Задумывать tasarlamak; niyetlenmek; aklına koymak; (aklından) tutmak
Задыхаться tıkanmak; zor nefes almak; boğulur gibi olmak; bunalmak
Заезжать uğramak; almaya gelmek; girmek
Зажигать yakmak, tutuşturmak
Заикаться kekelemek; duraksamak; ima etmek; çıtlanmak
Заказывать ısmarlamak; sipariş etmek; ayırtmak
Заканчивать bitirmek; tamamlamak
Заключать içine almak; kapsamak; hapsetmek; hükmetmek; bitirmek
Закрывать kapamak, kapatmak
Заменять değiştirmek; yerine geçirmek; yerine koymak; yerine kullanmak
Замечать farketmek; farkına varmak; sezmek; demek; aklında tutmak
Замирать hareketsiz kalmak; kalakalmak; durmak; kesilmek
Занимать kaplamak; işgal etmek; olmak; tutmak; zaptetmek; ilgilendirmek
Заниматься meşgul olmak; uğraşmak; yapmak; ilgilenmek
Запирать kilitlemek; kitlemek; tırkazlamak; kilitlemek; kapamak; hapsetmek
Записывать yazmak; kaydetmek; not tutmak; almak; almak
Заполнять doldurmak
Запрещать yasak etmek, yasaklamak, menetmek
Зарабатывать kazanmak
Заслуживать haketmek; kazanmak; değmek; layık olmak
Заставлять doldurmak; kapamak; zorlamak; zorunlu / gerekli kılmak
Застёгивать iliklemek; düğmelemek
Захватывать elleye elleye kirletmek; tutmak; avuçlamak; yakalamak; gaspetmek
Заходить uğramak; girip çıkmak; girmek; almaya gelmek: çekilmek
Защищать savunmak; korumak; muhafaza etmek
Звать çağırmak; seslenmek; davet etmek
Звонить çalmak
Здороваться birine selam vermek; birini selamlamak; selamlaşmak
Знать bilmek; haberi olmak; tanımak; görmek

[tab:И (İ)]

Играть oynamak; oynaşmak; (piyano) çalmak; (rol) oynamak; sömürmek
Идти gitmek; yürümek; gelmek; yanaşmak; kabul etmek
Избегать kaçınmak; kaçmak; sakınmak; kurtulmak; atlatmak
Избирать seçmek; tercih etmek
Извещать bildirmek; haber vermek; duyurmak
Извиняться affını dilemek; özür dilemek
Изготовлять imal etmek, hazırlamak, yapmak, üretmek
Издавать yayımlamak; çıkarmak; çıkarmak; neşretmek; saçmak
Издеваться alay etmek
Изменять değiştirmek; hıyanet / ihanet etmek; dönmek
Измерять ölçmek
Изобретать icat etmek; ihtira etmek
Изумлять hayrette bırakmak; hayrete düşürmek
Изучать öğrenmek; okumak; incelemek; etüt etmek
Иметь (sahip) olmak
Импортировать ithal etmek
Инвестировать yatırım yapmak; yatırmak
Интересоваться ilgilenmek; ilgi göstermek; meraklı / merakı olmak
Информировать bilgi vermek; haber vermek
Искать aramak
Исключать çıkarmak; ihraç etmek; kaydını silmek; kaldırmak; dışlamak
Исполнять yerine getirmek; icra etmek; uygulamak; oynamak; seslendirmek
Использовать kullanmak; yararlanmak; faydalanmak; istismar etmek
Исправлять onarmak; tamir etmek; düzeltmek
Испытывать denemek; sınamak; görmek; (görüp) geçirmek; tatmak; çekmek
Исследовать araştırmak, incelemek, tetkik etmek, açınsamak, tahlil etmek
Истощать tüketmek; güçsüz düşürmek; zayıf düşürmek; verimliliğini azaltmak
Исчезать ortadan kalkmak; yok olmak; yok olup gitmek; soyu tükenmek

[tab:К (K)]

Казаться görünmek; gözükmek; gelmek; sanmak, benzemek; gibi(sine) gelmek
Карать cezalandırmak
Касаться değmek; dokunmak; değinmek; temas etmek; ilgilendirmek
Кататься yuvarlanmak; gezmek
Качать sallamak
Кашлять öksürmek
Квалифицировать fasıflandırmak, nitelendirmek, kıymetlendirmek, sınıflandırmak
Кивать başını sallamak; baş işaretiyle selamlamak; başı ile selam vermek
Кидать atmak; fırlatmak; savurmak; basmak
Кипятить kaynatmak
Кланяться selam vermek; selamlamak; selam söylemek; yalvarmak
Класть koymak; yatırmak; yerleştirmek; örmek
Клеить yapıştırmak, tutkallamak, zamklamak
Клясться ant içmek; yemin etmek; ahdetmek
Колебаться kımıldamak; dalgalanmak; sallanmak; sarsılmak; duraksamak
Кончать bitirmek, sona erdirmek, son vermek
Копать kazmak; açmak; bellemek; (kazıp) çıkarmak / toplamak; sökmek
Копировать kopyalamak, kopyasını çıkarmak, süretini çıkarmak
Кормить yedirmek; (karnını) doyurmak; yem vermek; yemlemek
Красить boyamak; boya vurmak; açmak; güzelleştirmek
Краснеть kızarmak; kırmızılaşmak
Красть çalmak; hırsızlık yapmak
Критиковать eleştirmek;
Кричать bağırmak; haykırmak; bağırıp çağırmak; seslenmek; göze batmak;
Кружиться dönmek; fırıl fırıl
Крутить çevirmek; döndürmek; fırıldatmak
Крыть örtmek; kaplamak; kesmek; birine (verip) veriştirmek
Купаться suya girmek; denize girmek; yıkanmak; banyo yapmak
Курить (sigara) içmek; yakmak
Кусать ısırmak; dişlemek; sokmak; dalamak; dağlamak

[tab:Л (L)]

Лазить tırmanmak, (tırmanarak) çıkmak; girmek; açıp karıştırmak
Ласкать okşamak; sevmek
Лаять havlamak; ürümek
Лгать yalan söylemek
Леденеть buz kesilmek, donmak
Лежать yatmak; (ait) olmak
Лелеять özenle bakmak; üzerine titremek
Лениться tembellik etmek; üşenmek
Летать uçmak; uçuşmak
Лететь gitmek; geçmek; sıçramak; düşmek; yuvarlanmak; kovalamak
Лечить tedavi etmek
Ликвидировать tasfiye etmek; (ortadan) kaldırmak; yok etmek; yoketmek
Лить dökmek; akıtmak; akmak; koymak;
Лишать yoksun / mahrum bırakmak, mahrum etmek; elinden almak; etmek
Ловить yakalamak; tutmak; avlamak
Ложиться yatmak; uzanmak
Ломать kırmak; parçalamak; yıkmak; kırgınlığı olmak
Лукавить kurnazlık etmek
Лысеть tepesi açılmak
Любить sevmek; hoşlanmak

[tab:М (M)]

Мазать sürmek; sıvamak; kirletmek
Маскировать maske takmak; gizlemek, saklamak, örtmek, kamufle etmek
Махать sallamak
Медлить ağır davranmak
Мелькать görünüp kaybolmak; pırıldamak; yanıp yanıp sönmek
Менять değiştirmek; değişmek; trampa etmek
Мерзнуть donmak; buz kesilmek; uyuşmak
Мести süpürmek
Мечтать hayale / düşe kapılmak; hayal; düşlemek; rüyası olmak; özlemek
Мешать engel olmak; engellemek; rahatsız etmek; karıştırmak; savurmak
Мигать göz kıpıştırmak; göz etmek; (yanıp) yanıp sönmek; kırpışmak
Мирить barıştırmak; ara bulmak
Мокнуть ıslanmak; (bir sıvıda) durmak
Молиться dua etmek; tapınmak
Молчать susmak; ses çıkmamak; ağzını açmamak
Моргать gözlerini kıpıştırmak / kırıştırmak; göz kırpmak
Мочь yapabilmek; muktedir olmak
Мрачнеть somurtmak; içi kararmak
Мстить öç / intikam almak
Мучить eziyet etmek; işkence etmek; (ıstırap) çektirmek
Мыслить düşünmek
Мыть yıkamak
Мять ezme
Мяукать miyavlamak

[tab:Н (N)]

Набирать toplamak; almak; işe almak; yazmak; dizmek; aramak; çevirmek
Навещать görmeğe / ziyaretine gitmek; yoklamak
Нагибать eğmek
Награждать ödül vermek; ödüllendirmek
Нагревать Isıtmak, ılıtmak
Надевать giymek; takmak
Надеяться ummak; ümit etmek; umudunda olmak
Назначать tayin etmek; kararlaştırmak; kesmek; güvenmek
Называть ad koymak / vermek; adlandırmak; lakap takma; nitelemek; demek; adını söylemek; adını vermek; söylemek; ilan etmek
Наклонять eğmek
Накрывать örtmek; kaplamak; (suçüstü) yakalamak; basmak
Налаживать ayarlamak, ayar etmek, düzene koymak, düzenlemek
Наливать doldurmak; akıtmak; koymak; dökmek
Намекать ima etmek; anıştırmak; çıtlatmak
Нанимать tutmak; kiralamak, kiraya almak
Нападать düşmek; düşe düşe birikmek; saldırmak; basmak; baskın yapmak; dadanmak, musallat olmak; rastlamak; bulmak; kapılmak; almak; sarmak; çatmak; saldırmak
Наполнять doldurmak
Нападать düşmek; düşe düşe birikmek; saldırmak; basmak; baskın yapma; dadanmak, musallat olmak; raslamak; bulmak; kapılmak; almak; sarmak; çatmak; saldırmak
Направлять doğrultmak, göndermek, sevketmek, yollamak,
Нарушать bozmak; ihlal etmek; tecavüz etmek; çiğnemek
Населять şeneltmek, meskun olmak
Наслаждаться tadını çıkarmak; zevkini çıkarmak; zevk almak
Настаивать ısrar etmek; üstelemek; direnmek; diretmek; ayak diremek
Настраивать akord etmek, ayarlamak, ayar etmek
Натирать ovmak; keselemek, vurmak, cilalamak, rendelemek
Находить bulmak, kaplamak, kapılmak
Начинать başlamak; açmak; girişmek; yüz tutmak
Ненавидеть kin beslemek; nefret etmek
Носить taşımak; getirmek, giymek; takmak, adını taşımak, karnında taşımak
Ночевать gecelemek; yatıp kalkmak; yatmak\
Нуждаться sıkıntı / ihtiyaç içinde olmak, gereksinmek; ihtiyacı / muhtaç olmak
Нырять dalmak
Нюхать koklamak

[tab:О (O)]

Обедать öğle yemeği yemek; yemek yemek
Обвинять suçlamak; itham etmek; kabahatli / suçlu bulmak
Обеспечивать sağlamak; temin etmek, garantileme; güvence altına almak
Обещать vaat etmek
Обижать gücendirmek; darıltmak; incitmek; gönlünü / hatırını kırmak
Облегчать hafifletmek, rahatlatmak, kolaylaştırmak, uyutmak,
Обманывать aldatmak; iğfal etmek, boşa çıkarmak
Обменивать değiş etmek; trampa etmek
Обнаруживать (arayıp) bulmak; keşfetmek, göstermek; belli etmek, açığa çıkarmak
Обнимать sarmak; kucaklamak
Обновлять yenilemek, ihya etmek; yenileştirmek, ilk defa / siftah giymek
Ободрять gayret / cesaret vermek; şevklendirmek; moralini yükseltmek
Обрабатывать işlemek
Обращать çevirmek, dönüştürmek, haline getirmek,
Обращаться dönmek, yönelmek, başvurmak; müracaat etmek; seslenmek
Обрывать koparmak, kesivermek, sözünü ağzına tıkamak
Обследовать muayene etmek; incelemek, tetkik etmek
Обслуживать hizmet etmek; servis yapmak, bakmak; yönetmek
Обставлять döşemek, çevresine koymak, düzenlemek, yenmek, aldatmak
Обсуждать görüşmek; tartışmak
Обходить dolaşmak; dolanmak, geçmek, yanından geçmek, (önüne) geçmek
Общаться görüşmek; alış-verişi olmak; düşüp kalkmak; ihtilat etmek
Объединять birleştirmek; bir araya getirmek
Объезжать dolaşmak; gezmek, yanından geçmek, yırtmak; geme eyere alıştırmak
Объявлять bildirmek; anons etmek / yapmak, ilan etmek
Объяснять açıklamak; anlatmak, açıklamak, izah etmek
Обязывать mecbur tutmak, zorunlu kılmak, minnet altında bırakmak
Оглушать kulakları sağır etmek, başına vurup bayıltmak / sersemletmek
Огорчать üzmek; müteessir etmek
Ограничивать sınırlamak; kısıtlamak; kayıtlamak
Одалживать borç / ödünç vermek; eğreti vermek
Одевать giydirmek; kılığına sokmak, (kendi) üstünü başını yapmak, bürünmek
Одобрять takdir etmek; alkışlamak; tasvip etmek, onaylamak, tasdik etmek
Ожидать beklemek, ummak, beklemek,
Окружать kucaklamak, çevrili olmak, kuşatmak; çembere / çember içine almak; kordon altına almak, çevresini sarmak / almak, çevirmek, ortaya almak
Опаздывать geç kalmak; gecikmek
Описывать betimlemek; tasvir etmek; tarif etmek, haczetmek, çizmek
Оплакивать birinin arkasından / ardından ağlamak
Оправдывать aklamak, temize çıkarmak; haklı göstermek, mazur göstermek, layık olduğunu göstermek, sermayesini ödemek, masrafını karşılamak / korumak
Определять belirlemek, tayin etmek; teşhis etmek, tanımlamak, yerleştirmek
Опускать atmak; daldırmak; indirmek
Организовывать düzenlemek, organize etmek, teşkil etmek, tesis etmek, tertiplemek, örgütlemek, teşkilatlandırmak
Освобождать kurtarmak; salıvermek; serbest bırakmak; tahliye etmek; azat etmek, muaf tutmak, uzaklaştırmak, boşaltmak
Оскорблять hakaret etmek; (gönlünü) kırmak; incitmek
Ослабевать zayıflamak; zayıf düşmek; güçten / kuvvetten düşmek, gevşemek; yumuşamak; hafiflemek; güçsüzleşmek
Осматривать yoklamak, kontrol etmek, gözden geçirmek; muayene etmek; araştırmak; gezmek; revizyon yapmak
Осознавать bilincine varmak, idrak etmek
Оставаться kalmak; durmak
Оставлять bırakmak; unutmak, alıkoymak, saklamak; ayırmak, (vaz)geçmek; el çekmek
Останавливать durdurmak; çevirmek, kalmak; inmek; mola vermek
Остерегаться sakınmak; çekinmek
Отвечать cevap vermek; karşılık vermek; yanıtlamak, sorumlu olmak, uygun olmak; karşılık / cevap vermek, cezasını görmek
Отгадывать çözmek, bulmak, bilmek
Отдалять uzaklaştırmak, uzaklaştırmak, yabancılaştırmak
Отдыхать dinlenmek, yorgunluğunu almak; iznini geçirmek
Отказываться reddetmek; kabul etmemek, vazgeçmek, geçmek; feragat etmek; dönmek; terketmek,
Откладывать bir yana koymak; alıkoymak, almak, ayırmak, ertelemek, (arkaya) bırakmak, yumurtlamak
Открывать açmak, bulmak, keşfetmek
Отличать ayırmak, ayırt etmek, ayırt edici özelliği olmak
Отменять kaldırmak, ilga etmek; iptal etmek; bozmak, iptal etmek, lağvetmek
Отмечать işaret koymak, işaretlemek, kaydetmek, kaydetmek, belirtmek, işaret etmek, övgü ile söz etmek, kutlamak
Отнимать almak, elinden almak; elinden zorla almak; yoksun bırakmak, etmek, (ameliyatla) almak, çıkarmak
Отпускать bırakmak; salıvermek, serbest bırakmak, koyuvermek; azat etmek, gevşetmek, hafiflemek, ayırmak
Отравлять zehirlemek; zehir etmek
Отставать geri kalmak; geri olmak, kaçırmak, kalkmak, bırakmak, çıkmak, rahat bırakmak; yakasını bırakmak
Отступать çekilmek, gerilemek, (geri) çekilmek, ricat etmek, yılmak, dönmek, caymak
Отходить çekilmek; uzaklaşmak; ayrılmak, kalkmak, hareket etmek, kalmak, intikal etmek, uzaklaşmak, bırakmak; kalkmak, kendine gelmek, öfkesi geçmek, yumuşamak
Отчаиваться umudunu kesmek
Оформлять işlem yapmak
Охотиться avlamak; avlanmak; avcılık etmek / yapma
Оценивать değerlendirmek, değer biçmek, fiyat biçmek, takdir etmek, kıymetlendirmek
Очаровывать büyülemek; hayran etmek / bırakmak
Ошибаться yanılmak, hata etmek

[tab:П (P)]

Падать düşmek, yağmak, çökmek, dökülmek, bulunmak, zayıflamak, bozulmak, kırılmak
Пахать (çift) sürmek
Перебивать sözünü / lafını kesmek, kesmek
Переводить geçirmek, nakletmek; nakil ve tayin etmek, aktarmak, kaydırmak, çevirmek; tercümanlık yapmak, çıkartmak, geçirmek
Переезжать geçmek, taşınmak, göç etmek, geçmek, çiğnemek
Пересекать geçmek, katetmek
Петь söylemek, okumak, ses sanatçısı olmak, şarkıcı olmak, ötmek; şakımak, terennüm etmek
Печатать bastırmak, yayınlamak, daktilo etmek
Печь pişirmek, yakmak, soba; fırın, ateşlik
Пинать tekmelemek, tekme atmak
Писать (yazı) yazmak, yazı yazmak, yazarlığı olmak; kaleme almak, resim yapmak,
Пить içmek; almak, (içki) içmek
Плавать gitmek, yüzmek, …lık yapmak
Плакать ağlamak, ağlaşmak
Планировать planlamak, planlaştırmak; plana almak; tasarlamak, süzülmek; süzülerek bir yere inmek
Платить ödemek; (para) vermek, karşılık vermek
Плыть yüzmek; yürümek, süzülmek
Побеждать yenmek; mağlup etmek
Повреждать zedelemek; hasara uğratmak; sakatlamak; bozmak
Повторять tekrar etmek, tekrarlamak, yinelemek, kopyasını yapmak
Погружать daldırmak, yüklemek; bindirmek, batırmak
Подделывать taklit etmek, sahtesini yapmak, sahtekarlık etmek
Поддерживать tutmak, birinin elinden tutmak, arkalamak, desteklemek, sürdürme; ayakta tutmak, tutmak, taşımak
Подкреплять desteklemek; kuvvetlendirmek, takviye etmek, pekiştirmek, karnını doyurmak, berkitmek
Поднимать kaldırmak, artırmak, yükseltmek, almak, çıkarmak
Подозревать şüphelenmek; kuşkulanmak
Подписывать imzalamak, eklemek, abone kaydını yaptırmak
Подсказывать (başkasına duyurmadan) fısıldamak; kopya vermek, buldurmak, akıl öğretmek / vermek
Подтверждать doğrulamak, teyit etmek, gerçeklemek, tasdik etmek; yenilemek; belgelemek
Подходить yaklaşmak; yanaşmak; (yanına) gelmek / sokulmak / varmak, gelmek, yaklaşmak, yaklaşım yapmak, yakın olmak, gelmek; olmak, uymak, elvermek; işine gelmek, (işine) yaramak; uygun düşmek; yakışmak
Подчёркивать altını çizmek, altına bir çizgi çekmek, vurgulamak, artırmak
Подчинять tabi kılmak; sokmak, emrine vermek
Подъезжать gelmek, varmak; yaklaşmak
Позволять müsaade etmek, izin vermek, olanaklı / mümkün kılmak; …mak olanağını / imkanını vermek, fırsat vermek; elvermek; müsaade etmek
Поздравлять kutlamak, tebrik etmek
Познавать kavramak, bilgi edinmek, öğrenmek; tanımak, tatmak
Показывать göstermek, sergilemek, gözler önüne sermek, ortaya koymak, derece yapmak, ifade vermek; tanıklık etmek
Покидать bırakmak, terk etmek, ayrılmak
Покупать almak, satın almak
Получать almak; elde etmek; kavuşmak, edinmek, görmek, bulmak, yemek, tutulmak, olmak, kazanmak
Пользоваться faydalanmak, istifade etmek, kullanmak, yararlanmak, görmek
Помнить hatırlamak, hatırda / akılda tutmak; unutmamak
Помогать yardım etmek / göstermek; yardımcı olmak, iyi gelmek; kâr etmek
Понимать anlamak; kavramak; bilincinde olmak
Поправлять düzeltmek, onarmak, tamir etmek
Портить bozmak, sakatlamak, kaçırmak, ahlakını bozmak; (yüz verip) şımartmak, çirkinleştirmek
Порывать kesmek
Посвящать açmak, adamak; ayırmak
Поселять yerleşmek, yerleştirmek, iskan etmek
Посещать ziyaret etmek; görmeye gitmek / gelmek, yoklamak, devam etmek
Поступать yapmak, davranmak, hareket etmek, girmek, yazılmak; kaydolmak, gelmek
Посылать göndermek, yollamak, sevk etmek
Потеть terlemek, buğulanmak
Потреблять tüketmek, harcamak
Появляться çıkmak, görünmek, gözükmek, belirmek; çıkagelmek, sökün etmek, sökmek, ortaya çıkmak; belirmek; baş göstermek; türemek
Праздновать kutlamak
Превращать dönüştürmek, haline getirmek; çevirmek; yapmak
Предавать ihanet etmek, ele vermek, vermek
Предлагать önermek, teklif etmek; ikram etmek, çıkarmak; sunmak, öne sürmek, istemek; emretmek
Предостерегать uyarmak, uyarıda / ikazda bulunmak,
Предпочитать yeğlemek, yeğ tutmak, seçmek, tercih etmek
Предупреждать vermek, haberdar etmek, ihbar etmek; uyarmak, uyarıda bulunmak, önlemek, önüne geçmek, önce davranmak
Прекращать kesmek; bırakmak; durdurmak; tatil etmek; (bir) son vermek
Преодолевать aşmak; yenmek, alt etmek, üstesinden gelmek, gidermek
Прерывать kesmek; yanda bırakmak, ara vermek, tatil etmek
Преуспевать başarı kazanmak; başarı ile gelişmek
Прибавлять eklemek; katmak; daha da koymak, artırmak, ilave etmek
Приближаться yaklaşmak; yakınlaşma
Прибывать gelmek, varmak, artmak; çoğalmak
Привлекать çekmek, katılmasını sağlamak
Привыкать alışmak; kanıksamak
Приглашать çağırmak, davet etmek
Придумывать icat etmek, uydurmak; bulmak; akıl etmek
Признавать tanımak, itiraf etmek, ikrar etmek; kabul etmek, kabullenmek; teslim etmek, saymak; görmek
Призывать çağırmak
Приказывать emretmek, emir vermek
Прикалывать iğnelemek, (toplu) iğne ile tutturmak, tutturmak
Прикасаться değmek, dokunmak; el sürmek, ellemek
Применять uygulamak; kullanmak, tatbik etmek
Примерять prova yapmak / etmek, giymek
Принимать kabul etmek, teslim almak, karşılamak; almak, usuldendir, adettir
Приносить getirmek, götürmek, vermek, doğurmak
Приобретать edinmek; kazanmak; almak, elde etmek
Присваивать kendine mal etmek, el koymak; üstüne oturmak, kabullenmek; gasp etmek, sahip çıkmak, benimsemek, vermek
Присоединять katmak, eklemek, dahil etmek, bağlamak, birleştirmek
Присылать göndermek, yollamak
Приходить gelmek; varmak
Прицеливаться nişan almak, nişanlamak
Причёсывать taramak, saç yapmak
Причинять neden olmak; vermek
Пробовать denemek, sınamak, tatmak, tadına bakmak
Проверять kontrol etmek, denetlemek, muayene etmek; yoklamak; teftiş etmek, denemek, sınamak
Проводить geçirmek, gezdirmek; dolaştırmak, çizmek, yapmak, kurmak, döşemek, çekmek, geçirmek; çıkarmak; kabul ettirmek, düzenlemek; uygulamak, iletmek, aldatmak, yutturmak
Провожать uğurlamak; götürmek
Продавать satmak
Продвигать ilerletmek; ileri sürmek, terfi ettirmek, yükseltmek
Продолжать sürdürmek, devam etmek, uzatmak
Проезжать geçmek, yapmak, (yol) almak
Проектировать proje hazırlamak / yapmak, projelendirmek, tasarlamak, iz düşürmek, beyaz perdeye yansıtmak
Проигрывать kaybetmek; yenilmek, çalmak
Производить üretmek, imal etmek, istihsal etmek, yapmak, yaratmak, uyandırmak
Произносить telaffuz etmek, söylemek
Проклинать lanetlemek, lanet okumak / etmek, beddua etmek, ilenmek
Промокать ıslanmak, su içinde kalmak, su geçirmek; su almak, kurutmaçla / kurutma kağıdıyla kurutmak
Пропадать kaybolmak, yitmek; sır olmak, (göze) görünmemek, görünmez olmak, gözden kaybolmak, mahvolmak; hapı yutmak; yanmak; gitmek, kesilmek, boşa gitmek, ziyan olmak, heder olmak
Пропускать geçirmek; kaçırmak, sızdırmak, kapasite, hizmet sağlamak; bakmak, (çekilerek) yol vermek, içeri bırakmak, içeri sokmak, müsaade etmek, yaptırmak, kaçırmak, atlamak; geçmek, gelmemek, bulunmamak, atmak, yuvarlamak
Просить istemek, biri için şefaatte bulunmak, davet etmek, çağırmak, dilenmek
Просыпаться uyanmak, dökülmek
Проходить geçmek, (yol) almak; yapmak, geçmek, arkada bırakmak
Прощать bağışlamak, affetmek; mazur görmek, helal etmek
Прощаться Allahaısmarladık demek, veda etmek; vedalaşmak, veda etmek; elveda demek
Проявлять göstermek, ortaya koymak, belli etmek, develope etmek
Прыгать atlamak; sıçramak, zıplamak, hoplamak; sekmek
Прятать gizlemek, gömmek, saklamak, örtmek, kapamak
Публиковать yayınlamak, yayımlamak; tefrika etmek
Пугать korkutmak, ürkütmek; göz(ünü) korkutmak
Пускать bırakmak; salıvermek, salmak, koyuvermek, (içeri) sokmak, çalıştırmak, işletmek; atmak, fırlatmak, yürütmek, çıkarmak, ortaya atmak,
Путешествовать seyahat etmek, gezi yapmak
Пытаться kalkmak, kalkışmak; denemek
Пьянеть sarhoş olmak, mest olmak, sarhoş olmak,

[tab:Р (R)]

Работать çalışmak, görev yapmak; işlemek
Равнять eşit kılmak, eşitlemek, bir tutmak
Радовать sevindirmek; yüzünü güldürmek; müjdelemek
Разбавлять sulandırmak, seyreltmek
Разбивать kırmak, mahvetmek, işaretlemek, incitmek; yarmak, bozmak, bozguna uğratmak, tepelemek, çürütmek, ayırmak; bölmek, kurmak,
Развивать geliştirmek
Развлекать eğlendirmek, avutmak, oyalamak
Разговаривать konuşmak
Раздавать dağıtmak, tevzi etmek
Раздевать soymak
Разделять bölmek, ayırmak, paylaşmak, bölüşmek, taksim etmek
Раздражать asabını bozmak, sinirine dokunmak, irkiltmek, tahriş etmek; uyarmak
Различать seçmek, fark etmek, ayrım yapmak, ayırmak
Разлучать ayırmak
Размазывать bulaştırmak; (bulaşmışı) yaymak, sürmek
Разменивать bozmak; bozdurmak
Размножать çoğaltmak, teksir etmek, üretmek
Разочаровывать hayal / düş kırıklığına uğratmak
Разрешать izin vermek, müsaade etmek; cevaz vermek; koyuvermek, müsaade (belgesi) vermek, ruhsat vermek, çözmek, çözümlemek
Разрушать yıkmak, tahrip etmek; harap etmek, mahvetmek; bozmak, kırmak
Раскаиваться pişman olmak
Расписываться imza atmak, ortaya koymak, evlendirme işlemi yapılmak, nikâhı kıyılmak
Распространять yaymak; yaygınlaştırmak, dağıtmak, satmak, kapsamı içine aldırmak
Рассказывать anlatmak, hikaye etmek, nakletmek; açmak
Рассматривать gözden geçirmek; bakmak, saymak, gözü ile bakmak, incelemek, ele almak; irdelemek
Рассчитывать hesaplamak, hesap etmek; oranlamak, tasarlamak, güvenmek, bel bağlamak; beklemek, yol vermek, işten çıkarmak,
Растворять açmak, eritmek, çözündürmek; sulandırmak, inceltmek
Расти büyümek; bitmek, boy atmak, yetişmek, boylanmak, sivrilmek, artmak; genişlemek; kabarmak; ilerlemek, büyümek, gelişmek, gelişmeler / başarılar kaydetmek, olmak.
Расходовать harcamak, sarf etmek, kullanmak
Расценивать değer biçmek; fiyat tespit etmek / koymak, saymak, gözü ile bakmak
Расчёсывать taramak, kaşıyarak tahriş etmek
Расширять genişletmek, büyütmek, tevsi etmek; artırmak,
Рвать koparmak, yırtmak, paralamak, didiklemek, kesmek,
Реагировать tepki vermek / göstermek
Резать kesmek; dilimlemek, doğramak, çentmek, kıymak, bıçaklayarak öldürmek, oymak, tırmalamak; tedirgin etmek, sözünü esirgememek.
Рекомендовать tavsiye etmek, salık vermek
Ремонтировать onarmak, tamir etmek; onartmak, tamir ettirmek, düzeltmek
Решать hükmetmek, karar vermek, kararlaştırmak, çözmek, halletmek
Рисковать kendini tehlikeye atmak, göze almak; tehlikeye atmak,
Рисовать resim yapmak; çizmek, betimlemek
Родить doğurmak; doğum yapmak, yaratmak, üzün vermek
Ронять düşürmek, dökmek
Ругать sövmek; küfretmek, azarlamak, paylamak, veriştirmek
Руководить yönetmek; yöneticilik yapmak; önderlik etmek, idare etmek
Ручаться garanti etmek; kalıbını basmak; kefil olmak
Рыбачить balık avcılığı yapmak, balık avlama

[tab:С (S)]

Садиться oturmak, binmek, geçmek, girmek, başlamak, konmak, inmek, batmak, basmak, çekmek, kısalmak
Сажать oturtmak, bindirmek, indirmek, oturtmak, koymak, dikmek; ekmek, sürmek, vurmak; kondurmak
Свистеть ıslık çalmak
Связывать (birbirine) bağlamak, temas kurmasını / temasa geçmesini sağlamak, bakmak, ilişkili olmak; bağıntılı olmak; bağlı olmak, ilişkilendirmek
Сговариваться sözleşmek; ağız / söz birliği etmek, anlaşmak, uyuşmak
Сдавать devretmek; teslim etmek, (geri) vermek, iade etmek; bırakmak, kiralamak, kiraya / icara vermek, vermek, dağıtmak, teslim etmek, düşmek; bozulmak
Седеть ağarmak, kırlaşmak; ak / kır düşmek
Сердиться kızmak, öfkelenmek
Сеять ekmek, ekim yapmak, saçmak
Сидеть oturmak, durmak, kalmak, bulunmak,
Сиять parıldamak, parıl parıl olmak, ışıl ışıl parlamak
Скрывать saklamak, gizlemek; gizli / saklı tutmak; örtbas etmek; kapamak; kamufle etmek,
Скучать canı / içi sıkılmak, özlemek, hasret çekmek
Следить izlemek, takip etmek; gözlemek, gözetlemek, bakmak; gözlemek; nezaret etmek, kirli izler bırakmak, basa basa kirletmek
Следовать izlemek,
Служить hizmet etmek; memurluk etmek, görevi yapmak, vazifesi görmek, yaramak, gitmek
Слушать dinlemek; bakmak, birinin göğsünü dinlemek, konferanslara devam etmek, itaat etmek, söz dinlemek
Слышать duymak, işitmek
Сменять değişmek, değiştirmek, yenilemek, yerini almak
Смешивать karıştırmak; karmak
Смеяться gülmek, eğlenmek, şaka etmek, alay etmek, bana mısın dememek
Смотреть bakmak, görmek, gözetmek, seyretmek, izlemek, muayene etmek, örnek almak, gözü ile bakmak; sanmak
Смущать mahcup etmek, bozmak
Снижать indirmek, düşürmek; kısmak, kesmek; yavaşlatmak; azaltmak, alçaltmak
Снимать almak; indirmek; çıkarmak; sökmek, kaldırmak, üstünden atmak, almak; soymak, devşirmek, çekmek, görevden almak; işten çıkarmak, kaldırmak; geri almak, resim çekmek / çıkarmak; filme almak, tutmak, kesmek
Собирать toplamak, toparlamak, monte etmek, bir araya (yere) getirmek, devşirmek, derlemek; koleksiyon(u) yapmak, büzmek
Соблюдать uymak; yerine getirmek
Совершать yapmak, etmek; işlemek
Советовать tavsiye etmek, öğütlemek, salık vermek, danışmak, istişare etmek, tavsiye etmek
Соглашаться razı olmak / gelmek, peki / evet / olur demek, kabul etmek; teslim etmek, mutabık kalmak; uyuşmak, anlaşmaya varmak
Соединять birleştirmek; bağlamak
Создавать yaratmak; yapmak; meydana / ortaya çıkarmak, kurmak, hazırlamak, sağlamak, oluşturmak, ortaya getirmek; neden olmak, teşkil etmek, üretmek
Сокращать kısaltmak, azaltmak, eksiltmek, indirmek; kısmak, görevine son vermek, yol vermek
Солить tuz ekmek, tuzlamak, turşu kurmak
Сомневаться şüphe etmek
Сообщать bildirmek, haber vermek, ihbar etmek, bir şeyi su geçirmez kılmak
Сопоставлять karşılaştırmak, kıyaslamak, yan yana koymak, mukayese etmek
Сопровождать refakat etmek; eşlik etmek, beraberinde / yanında olmak, iliştirmek
Сопротивляться direnmek, direniş göstermek; karşı koymak
Соревноваться yarışmak
Сосредоточиваться toplanmak, (zihnini)toplamak / … üzerine yoğunlaştırmak
Составлять koymak, kurmak; düzenlemek, düzenlemek; hazırlamak; derlemek; tutmak, oluşturmak, edinmek, yapmak
Состоять oluşmak, kurulu olmak, üye olmak, kayıtlı olmak, mensup olmak, olmak
Сохранять saklamak, korumak, muhafaza etmek; sürdürmek; (ayakta) tutmak
Сочинять yazmak; bestelemek, atmak
Спасать kurtarmak
Спать (uyku) uyumak
Спешить acele etmek, ileri gitmek
Списывать kopyasını çıkarmak / yapmak, çekmek, kopya çekmek / yapmak, model olarak kullanmak, zarar hanesine geçirmek, kayıttan silmek, kayıttan düşürmek
Спoрить tartışmak, münakaşa etmek; çekişmek, bahse girmek / girişmek, çekişmek, yarış etmek; boy ölçüşmek
Спотыкаться (ayağı) sürçmek; tökezlemek, duraksamak
Спрашивать sormak, kaldırmak, istemek, aramak,
Спускаться inmek, çökmek, kaçmak, asılı durmak
Сравнивать karşılaştırmak, mukayese etmek, kıyaslamak; kıyas etmek, benzetmek; deneştirmek, düzlemek, tesviye etmek; yuvgulamak
Ссориться arası açılmak, bozuşmak; kavga etmek; dil kavgası yapmak, atışmak; çekişmek
Становиться durmak; çıkmak; olmak, geçmek, (ayağa) kalkmak, olmak; hal almak
Стараться özenmek, gayret etmek, çalışmak, uğraşmak, çabalamak
Стареть yaşlanmak, ihtiyarlamak, kocamak, eskimek, köhnemek, köhneleşmek, modası geçmek
Стесняться sıkılmak, çekinmek, yüzü tutmamak
Стоить etmek; değmek, mal olmak
Стоять durmak; dikilmek, olmak, bulunmak, geçmek, karşı karşıya / yüz yüze olmak; karşısında olmak, korumak, savunmak; bir şeyden yana olmak
Страдать mustarip olmak, acı çekmek, çekmek, sıkıntı / eziyet / çile çekmek, zarar görmek; hasar görmek; hasara uğramak
Страховать sigortalamak, sigorta ettirmek, sigortasını yaptırmak; sigorta etmek,
Стрелять (silah) atmak, ateş etmek, vurmak
Строить kurmak, yapmak, inşa etmek; dikmek, tasarlamak, dayandırmak, oturtmak, çizmek, sıraya dizmek
Стряхивать silkelemek, silkmek
Стыдиться utanmak; sıkılmak, çekinmek
Судить hüküm vermek; yargılamak, yönetmek; hakemlik yapmak / etmek
Сушить kurutmak; fırınlamak
Существовать var olmak; (ayakta) durmak, yaşamak; geçinmek
Считать saymak, hesaplamak, hesap etmek, sanmak; bilmek; bulmak, görmek

[tab:Т (T)]

Танцевать dans etmek; oynamak
Твердить tekrarlayıp / tekrar edip durmak, tekrar tekrar söylemek; dilinden düşürmemek; yineleyip durmak; diline dolamak
Творить yapmak; yaratmak
Темнеть kararmak; koyulaşmak, (ortalık) kararmak, kara kara … görünmek
Тереть ovmak; ovalamak; sürtmek; keselemek, çitilemek, ezmek; rendelemek, vurmak
Терпеть dayanmak, katlanmak, tahammül etmek; sabretmek; dişini sıkmak, çekmek; kaldırmak; hazmetmek, uğramak
Терять kaybetmek, yitirmek, kaçırmak; ol(un)mak
Толкать itmek; dürtmek, tahrik etmek, teşvik etmek, atmak, kaldırmak
Толстеть şişmanlamak
Тонуть batmak; (suda) boğulmak, boğularak ölmek
Торговать ticaret yapmak, alış-veriş etmek / yapmak, satmak, satıcılık yapmak, açık olmak
Торопить acele ettirmek, sıkıştırmak
Тратить harcamak, sarf etmek
Требовать talep etmek, istemek, emretmek; gerektirmek, gerektirmek, almak
Тренироваться çalışma / antrenman yapmak
Трогать kalkmak
Трудиться çalışmak; uğraşmak, emek vermek, zahmet etmek
Трясти silkelemek, silkmek; çırpmak, sallamak, titremek, sarsılmak; zangırdamak
Тянуть çekmek; döşemek, uzatmak, (kendine) çekmek; canı çekmek, emmek, gelmek, sallamak, sürüncemede bırakmak; uzatmak; geciktirmek, aşırmak, çalmak, ağır ağır / yudum yudum içmek, uçmak; geçmek

[tab:У (U)]

Убавлять azaltmak; küçültmek, kısaltmak, kısmak; daraltmak
Убеждать inandırmak, razı etmeye çalışmak, razı etmek
Убивать öldürmek, (canına) kıymak, vurmak; katletmek, boşuna harcamak
Убирать kaldırmak; toplamak, çekmek, saklamak, çıkarmak, toplamak, atmak, süslemek, donatmak, temizlemek, yuvarlamak
Увеличивать artırmak; çoğaltmak; uzatmak, büyültmek; büyütmek
Уверять temin etmek; inandırmak
Увлажнять ıslatmak, nemlendirmek
Увольнять işten çıkarmak; görevden çıkarmak, azletmek; terhis etmek, yol vermek
Увядать solmak
Угадывать bilmek; sezmek, tanımak, düşmek
Уговаривать razı (ikna) etmek; kandırmak
Угощать ikram etmek; çıkarmak; ziyafet çekmek
Угрожать tehdit etmek; tehlikeye düşürmek
Удаляться uzaklaşmak; ayrılmak, çekilmek, çekilip gitmek
Ударять vurmak, çarpmak, darbe indirmek, bastırmak
Удваивать iki katına çıkarmak, yüzde yüz artırma
Уделять ayırmak; vermek
Удивляться şaşmak, hayret etmek; şaşırmak, parmağı ağzında kalmak
Удлинять eklemek, uzatmak, temdit etmek, uzunlaştırmak
Удовлетворять karşılamak; gidermek, tatmin etmek, doyurmak, memnun etmek, cevap vermek; uygun olmak, sağlamak
Ужинать akşam yemeği yemek
Узнавать öğrenmek, haber almak; duymak; anlama, tanımak; bilmek, tatmak; görmek
Указывать göstermek, işaret etmek, uyarmak
Укорачивать kısaltmak; kasmak
Украшать süslemek, bezemek; donatmak; renklendirmek, zenginleştirmek, tezyin etmek
Укреплять desteklemek, sağlamlaştırmak, berkitmek; saptamak, kuvvetlendirmek, güçlendirmek, tahkim etmek, pekiştirmek, perçinlemek; sıkılaştırmak, göğüslemek, takviye etmek, kuvvetlendirmek
Улучшать iyileştirmek, düzeltmek, ıslah etmek; geliştirmek
Улыбаться gülümsemek, (talih) yüzüne gülmek
Уменьшать küçültmek, azaltmak, kısmak, eksiltmek, indirmek
Уметь (yapmasını) bilmek
Умирать ölmek; can vermek, hayatını yitirmek
Умножать çarpmak, vurmak, artırmak, çoğaltmak
Умолять yalvarmak
Унижать küçük düşürmek, aşağılatmak, küçültmek
Уничтожать imha etmek, yoketmek, ortadan kaldırmak, tahrip etmek, kırmak, kırıp geçirmek; kökünü kazımak
Уносить alıp götürmek, yürütmek, uçurmak
Упаковывать paketlemek, ambalajlamak
Употреблять kullanmak
Управлять yönetmek, idare etmek, kontrol etmek, sevk etmek, kullanmak; sürmek
Усиливать artırmak; yoğunlaştırmak, şiddetlendirmek; hızlandırmak; güçlendirmek, kuvvetlendirmek, takviye etmek, tahkim etmek, büyütmek, pekiştirmek
Ускорять hızlandırmak, hızını artırmak, süratlendirmek, çabuklaştırmak
Уснуть uykuya dalmak, uyumak
Успокаивать sakinleştirmek, teskin etmek; yatıştırmak, dindirmek
Уставать yorulmak, yorgun düşmek
Устраивать kurmak, yapmak, düzenlemek, tezgahlamak; tertiplemek, çıkarmak, düzenlemek, düzene koymak, yerleştirmek, sağlamak, işine gelmek; hesabına gelmek
Утверждать onaylamak, tasdik etmek, iddia etmek; öne / ileri sürmek, (yerleştirip) temelleştirmek; yerleşiklik kazandırmak
Утешать teselli etmek, teselli vermek
Участвовать katılmak, iştirak etmek
Учить öğretmek, öğrenmek, okutmak
Учреждать kurmak, koymak

[tab:Ф (F)]

Финансировать finanse etmek
Формировать biçimlendirmek, oluşturmak, kurmak; düzenlemek, teşkil etmek, teşkilatlandırmak
Фотографировать fotoğraf / resim çekmek

[tab:Х (H)]

Характеризовать nitelemek, nitelendirmek, karakterize etmek
Хвалить övmek
Хлопать çarpmak; çırpmak; şaklamak, vurmak; şamarlamak; okşamak
Ходить yürümek; gezmek; dolaşmak; devam etmek; (ziyaretine) gitmek, işlemek, giymek; gezmek, dolaşmak; takmak, oynamak; oynatmak; hamle yapmak, geçmek, bakmak
Хотеть istemek; dilemek; canı çekmek, canı / keyfi istemek içinden gelmek
Хранить muhafaza etmek, tutmak, uymak; yaşatmak, korumak
Храпеть horlamak, horuldamak, horul horul uyumak
Хромать topallamak, aksamak; zayıf olmak
Худеть zayıflamak

[tab:Ц (Ts)]

Царапать çizmek; tırmalamak
Царствовать saltanat / hüküm sürmek
Целовать öpmek
Ценить değer biçmek, değer vermek, kıymetini / kadrini bilmek

[tab:Ч (Ç)]

Чавкать ağzını şapırdatmak
Чернеть kararmak
Чертить çizmek
Чесать kaşımak, (saçını) taramak, atmak
Чинить onarmak, tamir etmek, açmak
Чистить temizlemek; fırçalamak, zımparalamak, ovmak, boyamak, tımar etmek, soymak
Читать okumak, söylemek
Чихать aksırmak, hapşırmak, öksürmek
Чувствовать duymak, hissetmek; sezinlemek, anlamak

[tab:Ш (Ş)]

Шагать yürümek, aşmak
Шарахаться ürkmek, irkilmek, köşe bucak kaçmak
Шевелить kımıldatmak, oynatmak, kıpırdatmak, hışırdatmak
Шептать fısıldamak
Шить dikmek, işlemek
Шутить şaka etmek / yapmak; şakalaşmak, eğlenmek, alay etmek
Щадить kıyamamak, acımak
Щекотать gıdıklamak, gıcıklamak
Щипать çimdiklemek, çimdik atmak, yakmak; ısırmak, çimdiklemek, koparıp koparıp yemek, yolmak
Щупать yoklamak, yoklaştırmak

[tab:Э (Ye)]

Экономить tutumlu / idareli kullanmak; tasarruf etmek
Эксплуатировать sömürmek, işletmek, çalıştırmak
Экспортировать ihraç etmek

[tab:Ю (Yu)]

Юркнуть sokuluvermek
Юродствовать divanelikler yapmak
Ютиться barınmak

[tab:Я (Ya)]

Являться gelmek, görünmek, doğmak; ortaya çıkmak, türemek, (nedeni) olmak, ileri gelmek

[tab:END]

Rus Elazizli tarafından

2002’den beri farklı konularda dergi, kitap, broşür, internet sitesi ve ticari çeşitli dökümanların Rusça-Türkçe, Türkçe-Rusça çevirisini yapıyorum, ayrıca bayanlar için özel ders veriyorum. Üniversite mezunuyum, Yabancı Diller Fakültesi, Mütercim Tercümanlığı okudum.

20 yorum

 1. :mrgreen: :| :twisted: :arrow: 8O :) :? :evil: :D :idea: :oops: :P :roll: ;) :cry: :o :lol: :x :( :!: :?:

 2. arkadaslar yaklasık 6 aydır hep ınternete gırdıgımde bu sekılde harf sırasına gore butun fııllerı bır arada gorememıstım benım ıcın cok ıyı oldu devamını ne zaman sıteye eklersınız acaba

 3. çok iyi olmuş,,devamı mutlaka gelmeli,,okunuşlarda sorun tabi

 4. hocam acaba kelime ezberletmek amacıyla bi program varmı özellikle fiiller üzerine :) sinan1319@gmaile gönderebilirmisniz adresi vb

 5. Öncelikle böylesine faydalı ve geniş bir site hazırladığınız için çok teşekkür ederim.

 6. yeterki ögrenmek isteyene.ama kolay bır dil değil arkadaşlar bunun için cok sabır ve cok calışma gerek.hepınıze kolay gelsin allah zihin açıklıgı versin

 7. fiilleri tam telaffuz yapabilmek için sesli dinleyin ve o ezberlediğiniz fiilleri sürekli cümle içinde kullanmaya çalışın biliyorsunuzki rusçada sadece 3 zaman var bu yüzden zaman bakımından çekimlemesi o kadarda zor değil…

 8. hocamm okunuşlarını nerden bulabiliriz yardımcı olursanız sevinirm..

 9. Arkadaslar okunuslarını cok kafanıza takmayın ben 1 haftata Turk alfebesi bigi ogrendim sadece biraz izerine dururn aslında cok kolay zor degil…

 10. eger sadece gitmek ve gelmek fiillerini dogru olarak cumle icinde kullanmayi basardiginiz anda artik ruscada bircok seyi biliyorsunuz demektir ,ve konustugunuzu karsinizdaki insan artik anliyor demektir yani cok cok zor bir dil

 11. arkadaslar hocamdan yıllık ödev aldım fiiller konusunu nerden bulabilirim yardmcı olablecek biri varmı????

 12. Gerçekten çok faydalı olacak.Çok teşekkür ediyorum :wink:

Yorumlar kapatıldı.