Rus (Kiril) Alfabesi

Rusça, Slav Dilleri’nden, Avrasya’da yaygın olarak konuşulan bir dil.

Rusça, Beyaz Rusça ve Ukraynaca ile birlikte Hint-Avrupa dil ailesi’nin Slav Dilleri grubunun Doğu Slav Dilleri alt grubuna girer. 20. yüzyılda politik açıdan önemli bir dil olan Rusça, Birleşmiş Milletler’in resmi dillerinden biridir.

Rus alfabesi 33 harften oluşur. Bu 33 harfin 10 tanesi ünlü harf, 21 tanesi ünsüz harf, kalan 2 tanesi de sadece “ses”dir. Aşağıdaki tabloda Rus alfabesinin haflerine tıklayarak duyabilirsiniz ve hemen yanlarında da Türkçe telaffuzlarını bulabilirsiniz.

Rus Alfabesi ve Okunuşu: Rusça sessiz harfler iki gruba ayrılırlar: sert ve yumuşak. Sert sessizler а,у, о, ы, ь harfleri önünde bulunurlar. (istisnalar: ч, щ daima yumuşaktır.) Sert sessizler Türkçedeki karşıtları gibi okunurlar. Yumuşak sessizler я, ю, е, ё, ь, и önünde bulunurlar. (istisnalar: щ, ж, ц daima serttir.)

Kiril Alfabesi Türkçe Ses Benzer Sesler Ses
Аа A Anne [audio:/kiril/a.mp3]
Бб B Balık [audio:/kiril/b.mp3]
Вв V Vazo [audio:/kiril/v.mp3]
Гг G Gaf [audio:/kiril/g.mp3]
Дд D Ad [audio:/kiril/d.mp3]
Ее E veya YE Yengeç [audio:/kiril/e.mp3]
Ёё YO Yonca [audio:/kiril/yo.mp3]
Жж J Jaguar [audio:/kiril/j.mp3]
Зз Z Faiz [audio:/kiril/z.mp3]
Ии İ Gemi [audio:/kiril/i.mp3]
Йй Y Kuyu [audio:/kiril/y.mp3]
Кк K Kale [audio:/kiril/k.mp3]
Лл L Dal [audio:/kiril/l.mp3]
Мм M Masa [audio:/kiril/m.mp3]
Нн N Nar [audio:/kiril/n.mp3]
Оо O Koli [audio:/kiril/o.mp3]
Пп P Para [audio:/kiril/p.mp3]
Рр R Roman [audio:/kiril/r.mp3]
Сс S Saat [audio:/kiril/s.mp3]
Тт T Yat [audio:/kiril/t.mp3]
Уу U Ufuk [audio:/kiril/y.mp3]
Фф F Fan [audio:/kiril/f.mp3]
Хх H Halat [audio:/kiril/h.mp3]
Цц TS Yatsı [audio:/kiril/ts.mp3]
Чч Ç Çam [audio:/kiril/che.mp3]
Шш Ş Şapka [audio:/kiril/she.mp3]
Щщ yumuşak Ş’ Ş’ [audio:/kiril/sche.mp3]
Ъъ sert işaret [audio:/kiril/sert.mp3]
Ы ы I Kına [audio:/kiril/ii.mp3]
Ьь yumuşak işaret [audio:/kiril/yumusak.mp3]
Ээ E Edirne [audio:/kiril/ye.mp3]
Юю YU Yulaf [audio:/kiril/yu.mp3]
Яя YA Yasa [audio:/kiril/ya.mp3]

This post is also available in: English

Rusça Dersleri tarafından

https://rusca.sitesi.ws