İsimlerin Türleri

Varlıklara ad olan sözcüklere isim denir.  İsimler, insan, hayvan, bitki, eşya ve soyut kavramları adlandıran sözcüklerdir.                дом (ev) нарóд (halk)              шкóла (okul) экипáж (ekip, grup)              словáрь (sözlük) толпá (kalabalık)              студéнт (öğrenci) человéчество (insanlık)              кóшка (kedi) молодёжь (gençlik)              Россия (Rusya) здорóвье (sağlık)              Москвá (Moskova) белизнá (beyazlık)              Стамбýл… Okumaya devam et İsimlerin Türleri

Bazı Fiiller

olmak быть bıt’ aramak искать iskat’ dinlemek слушать sluşat’ oturmak жить jit’ konuşmak говорить gavarit’ ağlamak плакать plakat’ bakmak смотреть smatret’ bulmak найти nayti sahip olmak иметь imet harcamak потратить patratit’ vermek давать davat’ yapmak делать delat’ saklamak сохранять sahranyat’ giymek носить nasit’ taşımak нести nesti zorunda olmak быть должным bıt’ doljnım eğlenmek веселиться veselit’sya… Okumaya devam et Bazı Fiiller