Etiket: Bileşik İsimler

  • Harf Değişmesi

    Sözcük Bünyesinde Sessiz Harf Değişmesi ve Bileşik isimler

  • İsimlerin Türleri

    Varlıklara ad olan sözcüklere isim denir.  İsimler, insan, hayvan, bitki, eşya ve soyut kavramları adlandıran sözcüklerdir.                дом (ev) нарóд (halk)              шкóла (okul) экипáж (ekip, grup)              словáрь (sözlük) толпá (kalabalık)              студéнт (öğrenci) человéчество (insanlık)              кóшка (kedi) молодёжь (gençlik)              Россия (Rusya) здорóвье (sağlık)              Москвá (Moskova) белизнá (beyazlık)              Стамбýл […]