İsmin Hallere Göre Çekilmesi

İsmin Hallere Göre Çekilmesi (Изменение Имён Существительных По Падежам) hallere göre isim çekimlerinin üç tipte toplanması 1nci tip çekim – пéрвый вид склонéния -İN HALİ’nde bazı isimlerin -у (-ю) takısı alması -DE HALİ’nde bazı isimlerin -у (-ю) takısı alması 2nci tip çekim – вторóй вид склонéния 3ncü tip çekim – трéтий вид склонéния Rusça isimler… Okumaya devam et İsmin Hallere Göre Çekilmesi

İsimlerin Türleri

Varlıklara ad olan sözcüklere isim denir.  İsimler, insan, hayvan, bitki, eşya ve soyut kavramları adlandıran sözcüklerdir.                дом (ev) нарóд (halk)              шкóла (okul) экипáж (ekip, grup)              словáрь (sözlük) толпá (kalabalık)              студéнт (öğrenci) человéчество (insanlık)              кóшка (kedi) молодёжь (gençlik)              Россия (Rusya) здорóвье (sağlık)              Москвá (Moskova) белизнá (beyazlık)              Стамбýл… Okumaya devam et İsimlerin Türleri