Sözcük Türleri

Rusça Sözcük Öğeleri – Части Речи
Rusçada on değişik dilbilgisi öğesi vardır.  Rusça sözcüklerin her biri bu on öğeden birine aittir.  Ancak, değişik anlam ve kullanışı olan bir sözcük bu öğelerden birden fazlasına girebilir.  Bu bakımdan, önden ve sondan eklemeli çekimli bir dil olan Rusçada birçok sözcük için on gruptan yalnızca şu gruba aittir demek mümkün değildir.  Ancak anlam ve biçim olarak kullanılışına bakarak hangi gruba bağlı olduğunu söylenebilir.  Aynı sözcük başka bir anlamda kullanışıyla diğer bir grup içinde yer alabilir.

Örneğin:
Русский [russkiy] (Rus, Rus erkeği, Kırmızı)
Bu sözcüğün hem isim hem de sıfat olarak kullanıldığını görülür.  Rusça eklerle türetilen çekimli ve hecelerde değişken vurgu yapısına sahip olduğundan yazılışı aynı, yani aynı harflerle yazılan bazı sözcükler farklı anlamlara da gelmektedir.

Örneğin:
стоит
(staAt): o ayakta duruyor
стóит (stóit): eder, değer
ужé (ujé): artık
уже (újı): daha dar

Bu sözcüklerin yazılışı aynı olduğu halde, vurgunun değişik heceye düşmesi nedeniyle farklı anlamlara gelmektedirler.  Birçok sözcük için de durum aynıdır.  Bu bakımdan, bir sözcüğü öğrenirken onun anlamlarını ve bu anlamda hangi grupta olduğunu da öğrenmek gerekir.

Sözünü ettiğimiz on adet dilbilgisel öğe şunlardır.  Parantez içinde verilen örnek sözcüklerden bazılarının yukarıda sözünü ettiğimiz gibi birden fazla grup içinde olabileceğini hatırdan çıkartmayınız.

1. İsimler – Имя Существительное (брат, дом, Россия, Лéна)
2. Sifatlar – Имя Прилагательное (нóвый, красивый, хорóший, синий)
3. Sayılar – Имя Числительное (один, три, пéрвый, вторóй, двóе, трóе)
4. Zamirler – Местоимения (я, мы, они, мой, наш, кто)
5. Fiiller – Глагол (говорить, думать, занимáться)
6. Zarflar – Наречие (сегóдня, сюдá. отсIда, красиво, как)
7. Edatlar – Предлог (на, за, по, от, у, мéжду)
8. Bağlaçlar – Союз (а, но, что, кудá, потому что)
9. Anlamsız sözcükler – Частицы (ведь, же, ли, рáзве, бы)
10. Ünlemler – Междометия (ах!, ой!, увы!)

Rusça Dersleri tarafından

https://rusca.sitesi.ws

1 yorum

Bir Cevap Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.